诗词名句
诗词鉴赏

同辛簿簡仰酬思玄上人林泉四首 一


同辛簿簡仰酬思玄上人林泉四首 一
作者: 駱賓王
朝代:
同辛簿簡仰酬思玄上人林泉四首 一
拼音:
['tong', 'xin', 'bu', 'jian', 'yang', 'chou', 'si', 'xuan', 'shang', 'ren', 'lin', 'quan', 'si', 'shou', 'yi']
聞君招隱地,髣髴武陵春 。
['wen', 'jun', 'zhao', 'yin', 'de', 'fang', 'fu', 'wu', 'ling', 'chun']

緝芰知還楚,披榛似避秦 。
['ji', 'ji', 'zhi', 'hai', 'chu', 'pi', 'zhen', 'shi', 'bi', 'qin']

崩查年祀積,幽草歲時新 。
['beng', 'cha', 'nian', 'si', 'ji', 'you', 'cao', 'sui', 'shi', 'xin']

一謝滄浪水,安知有逸人 。
['yi', 'xie', 'cang', 'lang', 'shui', 'an', 'zhi', 'you', 'yi', 'ren']


简体:
同辛簿简仰酬思玄上人林泉四首 一
闻君招隐地,髣髴武陵春 。
缉芰知还楚,披榛似避秦 。
崩查年祀积,幽草岁时新 。
一谢沧浪水,安知有逸人 。

转载请注明出处诗词网 » 同辛簿簡仰酬思玄上人林泉四首 一