诗词名句
诗词鉴赏

九日幸臨渭亭登高應制得酒字


九日幸臨渭亭登高應制得酒字
作者: 馬懷素
朝代:
九日幸臨渭亭登高應制得酒字
拼音:
['jiu', 'ri', 'xing', 'lin', 'wei', 'ting', 'deng', 'gao', 'ying', 'zhi', 'de', 'jiu', 'zi']
睿賞叶通三,宸遊契重九 。
['rui', 'shang', 'ye', 'tong', 'san', 'chen', 'you', 'qi', 'chong', 'jiu']

蘭將葉布席,菊用香浮酒 。
['lan', 'jiang', 'ye', 'bu', 'xi', 'ju', 'yong', 'xiang', 'fu', 'jiu']

落日下桑榆,秋風歇楊柳 。
['luo', 'ri', 'xia', 'sang', 'yu', 'qiu', 'feng', 'xie', 'yang', 'liu']

幸齊東戶慶,希薦南山壽 。
['xing', 'qi', 'dong', 'hu', 'qing', 'xi', 'jian', 'nan', 'shan', 'shou']


简体:
九日幸临渭亭登高应制得酒字
睿赏叶通三,宸游契重九 。
兰将叶布席,菊用香浮酒 。
落日下桑榆,秋风歇杨柳 。
幸齐东户庆,希荐南山寿 。

转载请注明出处诗词网 » 九日幸臨渭亭登高應制得酒字