诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 儀坤廟樂章 太和


郊廟歌辭 儀坤廟樂章 太和
作者: 丘說
朝代:
郊廟歌辭 儀坤廟樂章 太和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'yi', 'kun', 'miao', 'le', 'zhang', 'tai', 'he']
孝哉我后,沖乎迺聖 。
['xiao', 'zai', 'wo', 'hou', 'chong', 'hu', 'nai', 'sheng']

道映重華,德輝文命 。
['dao', 'ying', 'zhong', 'hua', 'de', 'hui', 'wen', 'ming']

慕深視篋,情殷撫鏡 。
['mu', 'shen', 'shi', 'qie', 'qing', 'yin', 'fu', 'jing']

萬國移風,兆人承慶 。
['wan', 'guo', 'yi', 'feng', 'zhao', 'ren', 'cheng', 'qing']


简体:
郊庙歌辞 仪坤庙乐章 太和
孝哉我后,冲乎迺圣 。
道映重华,德辉文命 。
慕深视箧,情殷抚镜 。
万国移风,兆人承庆 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 儀坤廟樂章 太和