诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 儀坤廟樂章 肅和


郊廟歌辭 儀坤廟樂章 肅和
作者: 張齊賢
朝代:
郊廟歌辭 儀坤廟樂章 肅和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'yi', 'kun', 'miao', 'le', 'zhang', 'su', 'he']
祼圭既濯,鬱鬯既陳 。
['guan', 'gui', 'ji', 'zhuo', 'yu', 'chang', 'ji', 'chen']

畫幕雲舉,黃流玉醇 。
['hua', 'mu', 'yun', 'ju', 'huang', 'liu', 'yu', 'chun']

儀充獻酌,禮盛衆禋 。
['yi', 'chong', 'xian', 'zhuo', 'li', 'sheng', 'zhong', 'yin']

地察惟孝,愉焉饗親 。
['de', 'cha', 'wei', 'xiao', 'yu', 'yan', 'xiang', 'qin']


简体:
郊庙歌辞 仪坤庙乐章 肃和
祼圭既濯,郁鬯既陈 。
画幕云举,黄流玉醇 。
仪充献酌,礼盛众禋 。
地察惟孝,愉焉飨亲 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 儀坤廟樂章 肅和