诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 晉昭德成功舞歌 武功舞歌二首 二


郊廟歌辭 晉昭德成功舞歌 武功舞歌二首 二
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 晉昭德成功舞歌 武功舞歌二首 二
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'jin', 'zhao', 'de', 'cheng', 'gong', 'wu', 'ge', 'wu', 'gong', 'wu', 'ge', 'er', 'shou', 'er']
睿算超前古,神功格上圓 。
['rui', 'suan', 'chao', 'qian', 'gu', 'shen', 'gong', 'ge', 'shang', 'yuan']

百川留禹跡,萬國戴堯天 。
['bai', 'chuan', 'liu', 'yu', 'ji', 'wan', 'guo', 'dai', 'yao', 'tian']

既已櫜弓矢,誠宜播管弦 。
['ji', 'yi', 'gao', 'gong', 'shi', 'cheng', 'yi', 'bo', 'guan', 'xian']

蹌蹌隨鳥獸,共樂太平年 。
['qiang', 'qiang', 'sui', 'niao', 'shou', 'gong', 'le', 'tai', 'ping', 'nian']


简体:
郊庙歌辞 晋昭德成功舞歌 武功舞歌二首 二
睿算超前古,神功格上圆 。
百川留禹迹,万国戴尧天 。
既已櫜弓矢,诚宜播管弦 。
跄跄随鸟兽,共乐太平年 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 晉昭德成功舞歌 武功舞歌二首 二