诗词名句
诗词鉴赏

寄上韓愈侍郎


寄上韓愈侍郎
作者: 王建
朝代:
寄上韓愈侍郎
拼音:
['ji', 'shang', 'han', 'yu', 'shi', 'lang']
重登大學領儒流,學浪詞鋒壓九州 。
['zhong', 'deng', 'da', 'xue', 'ling', 'ru', 'liu', 'xue', 'lang', 'ci', 'feng', 'ya', 'jiu', 'zhou']

不以雄名疎野賤,唯將直氣折王侯 。
['bu', 'yi', 'xiong', 'ming', 'shu', 'ye', 'jian', 'wei', 'jiang', 'zhi', 'qi', 'zhe', 'wang', 'hou']

詠傷松桂青山瘦,取盡珠璣碧海愁 。
['yong', 'shang', 'song', 'gui', 'qing', 'shan', 'shou', 'qu', 'jin', 'zhu', 'ji', 'bi', 'hai', 'chou']

敍述異篇經總別,鞭驅險句最先投 。
['xu', 'shu', 'yi', 'pian', 'jing', 'zong', 'bie', 'bian', 'qu', 'xian', 'ju', 'zui', 'xian', 'tou']

碑文合遣貞魂謝,史筆應令諂骨羞 。
['bei', 'wen', 'he', 'qian', 'zhen', 'hun', 'xie', 'shi', 'bi', 'ying', 'ling', 'chan', 'gu', 'xiu']

清俸探將還酒債,黃金旋得起書樓 。
['qing', 'feng', 'tan', 'jiang', 'hai', 'jiu', 'zhai', 'huang', 'jin', 'xuan', 'de', 'qi', 'shu', 'lou']

參來擬設官人禮,朝退多逢月閣遊 。
['can', 'lai', 'ni', 'she', 'guan', 'ren', 'li', 'chao', 'tui', 'duo', 'feng', 'yue', 'ge', 'you']

見說雲泉求住處,若無知薦一生休 。
['jian', 'shuo', 'yun', 'quan', 'qiu', 'zhu', 'chu', 'ruo', 'wu', 'zhi', 'jian', 'yi', 'sheng', 'xiu']


简体:
寄上韩愈侍郎
重登大学领儒流,学浪词锋压九州 。
不以雄名疏野贱,唯将直气折王侯 。
咏伤松桂青山瘦,取尽珠玑碧海愁 。
叙述异篇经总别,鞭驱险句最先投 。
碑文合遣贞魂谢,史笔应令谄骨羞 。
清俸探将还酒债,黄金旋得起书楼 。
参来拟设官人礼,朝退多逢月阁游 。
见说云泉求住处,若无知荐一生休 。

转载请注明出处诗词网 » 寄上韓愈侍郎