诗词名句
诗词鉴赏

竇三中丞去歲有臺中五言四韻未及酬報今領黔南途經蜀門百里而近願言欵覿封略間然因追曩篇持以贈之


竇三中丞去歲有臺中五言四韻未及酬報今領黔南途經蜀門百里而近願言欵覿封略間然因追曩篇持以贈之
作者: 武元衡
朝代:
竇三中丞去歲有臺中五言四韻未及酬報今領黔南途經蜀門百里而近願言欵覿封略間然因追曩篇持以贈之
拼音:
['dou', 'san', 'zhong', 'cheng', 'qu', 'sui', 'you', 'tai', 'zhong', 'wu', 'yan', 'si', 'yun', 'wei', 'ji', 'chou', 'bao', 'jin', 'ling', 'qian', 'nan', 'tu', 'jing', 'shu', 'men', 'bai', 'li', 'er', 'jin', 'yuan', 'yan', 'kuan', 'di', 'feng', 'lve', 'jian', 'ran', 'yin', 'zhui', 'nang', 'pian', 'chi', 'yi', 'zeng', 'zhi']
在昔謬司憲,常僚惟有君 。
['zai', 'xi', 'miu', 'si', 'xian', 'chang', 'liao', 'wei', 'you', 'jun']

報恩如皎日,致位等青雲 。
['bao', 'en', 'ru', 'jiao', 'ri', 'zhi', 'wei', 'deng', 'qing', 'yun']

削藁書難見,除苛事早吟 。
['xue', 'gao', 'shu', 'nan', 'jian', 'chu', 'ke', 'shi', 'zao', 'yin']

雙旌不可駐,風雪路岐分 。
['shuang', 'jing', 'bu', 'ke', 'zhu', 'feng', 'xue', 'lu', 'qi', 'fen']


简体:
窦三中丞去岁有台中五言四韵未及酬报今领黔南途经蜀门百里而近愿言款觌封略间然因追曩篇持以赠之
在昔谬司宪,常僚惟有君 。
报恩如皎日,致位等青云 。
削藁书难见,除苛事早吟 。
双旌不可驻,风雪路岐分 。

转载请注明出处诗词网 » 竇三中丞去歲有臺中五言四韻未及酬報今領黔南途經蜀門百里而近願言欵覿封略間然因追曩篇持以贈之