诗词名句
诗词鉴赏

新喻縣偶寄彭仁正字


新喻縣偶寄彭仁正字
作者: 李中
朝代:
新喻縣偶寄彭仁正字
拼音:
['xin', 'yu', 'xian', 'ou', 'ji', 'peng', 'ren', 'zheng', 'zi']
經年離象魏,孤宦在南荒 。
['jing', 'nian', 'li', 'xiang', 'wei', 'gu', 'huan', 'zai', 'nan', 'huang']

酒醒公齋冷,雨多歸夢長 。
['jiu', 'xing', 'gong', 'zhai', 'leng', 'yu', 'duo', 'gui', 'meng', 'zhang']

志難酬國澤,術欠致民康 。
['zhi', 'nan', 'chou', 'guo', 'ze', 'shu', 'qian', 'zhi', 'min', 'kang']

吾子應相笑,區區道未光 。
['wu', 'zi', 'ying', 'xiang', 'xiao', 'qu', 'qu', 'dao', 'wei', 'guang']


简体:
新喻县偶寄彭仁正字
经年离象魏,孤宦在南荒 。
酒醒公斋冷,雨多归梦长 。
志难酬国泽,术欠致民康 。
吾子应相笑,区区道未光 。

转载请注明出处诗词网 » 新喻縣偶寄彭仁正字