诗词名句
诗词鉴赏

九日代羅樊二妓招舒著作


九日代羅樊二妓招舒著作
作者: 白居易
朝代:
九日代羅樊二妓招舒著作
拼音:
['jiu', 'ri', 'dai', 'luo', 'fan', 'er', 'ji', 'zhao', 'shu', 'zhu', 'zuo']
羅敷歛雙袂,樊姬獻一杯 。
['luo', 'fu', 'han', 'shuang', 'mei', 'fan', 'ji', 'xian', 'yi', 'bei']

不見舒員外,秋菊爲誰開 。
['bu', 'jian', 'shu', 'yuan', 'wai', 'qiu', 'ju', 'wei', 'shui', 'kai']


简体:
九日代罗樊二妓招舒著作
罗敷敛双袂,樊姬献一杯 。
不见舒员外,秋菊为谁开 。

转载请注明出处诗词网 » 九日代羅樊二妓招舒著作

诗词

阅读(308)