诗词名句
诗词鉴赏

送沈少府之任淮南


送沈少府之任淮南
作者: 劉長卿
朝代:
送沈少府之任淮南
拼音:
['song', 'shen', 'shao', 'fu', 'zhi', 'ren', 'huai', 'nan']
惜君滯南楚,枳棘徒棲鳳 。
['xi', 'jun', 'zhi', 'nan', 'chu', 'zhi', 'ji', 'tu', 'qi', 'feng']

獨與千里帆,春風遠相送 。
['du', 'yu', 'qian', 'li', 'fan', 'chun', 'feng', 'yuan', 'xiang', 'song']

此行山水好,時物亦應衆 。
['ci', 'xing', 'shan', 'shui', 'hao', 'shi', 'wu', 'yi', 'ying', 'zhong']

一鳥飛長淮,百花滿雲夢 。
['yi', 'niao', 'fei', 'zhang', 'huai', 'bai', 'hua', 'man', 'yun', 'meng']

相期丹霄路,遙聽清風頌 。
['xiang', 'qi', 'dan', 'xiao', 'lu', 'yao', 'ting', 'qing', 'feng', 'song']

勿爲州縣卑,時來自爲用 。
['wu', 'wei', 'zhou', 'xian', 'bei', 'shi', 'lai', 'zi', 'wei', 'yong']


简体:
送沈少府之任淮南
惜君滞南楚,枳棘徒栖凤 。
独与千里帆,春风远相送 。
此行山水好,时物亦应众 。
一鸟飞长淮,百花满云梦 。
相期丹霄路,遥听清风颂 。
勿为州县卑,时来自为用 。

转载请注明出处诗词网 » 送沈少府之任淮南

诗词

阅读(972)